Skjetten Volleyball
Kontakt Skjetten Volleyball

SSK Skjetten Volleyball

Geir Fjellestad (Leder)
Telefon: 920 54 927
Epost: skjettenvolleyball@gmail.com   
Org.nr: 982 898 005
Bankkto: 6201.05.36419

 


Støtt oss!
Innkalling til årsmøte Mandag 5.mars kl1900 Innkalling til årsmøte Mandag 5.mars kl1900
Publisert: 07.02.2018
Av: Anna

Innkalling til Årsmøte i SSK Skjetten Volleyball mandag 05.mars 2018 kl1900

 
Hei alle sammen, 
 
Dette er innkalling til årsmøte mandag 05 mars 2018 kl1900 i Skjettenhallen 2. etg.
 
Frist for å melde inn saker til behandling (pkt 6) er innen mandag 19.februar 
til skjettenvolleyball@gmail.com
 
Her er punktene på agendaen:
 
Saksliste
 1. Godkjenne deltagere
 2. Godkjenne innkalling og dagsorden
 3. Valg av dirigent, referent og 2 til underskriving av protokoll
 4. Gjennomgang av årsmelding
 5. Gjennomgang av revidert regnskap
 6. Innkomne saker
 7. Budsjett 2018
 8. Valg
  1. På valg: leder og styremedlemmer
 9. Eventuelt

 Nyhetsarkiv
Søk
select
 
Google Translate
select