Skjetten Volleyball
Støtt oss!

Fysioterapi

Skjetten Volleyball har avtale med Romerike Fysioterapi.

Ansvarlig fysioterapeut skal til enhver tid være tilgjengelig på mobiltelefon og skal ta inn akutte skader til vurdering og behandling på klinikken innen 24 timer på hverdager. Unntaket er ved fravær grunnet kurs og ferieavvikling. Etter avtale kan fysioterapeuten være til stedet på treninger og arrangementer.

Priser på behandling på Romerike Fysioterapi for idrettslag med avtale:
Førstegangskonsultasjon kr 300,-
Påløpende behandlinger kr. 250,- pr behandling.
Eventuelt rapportskriv kr. 250,- pr påbegynt halvtime.
Pris for deltakelse på treningssamlinger avtales med den enkelte fysioterapeut for hver samling.

Kontaktpersoner for Romerike Fysioterapi AS er:

Jørgen Fuglestad

Tlf: 92662141 / 63897089
Søk
select
 
Google Translate
select