Skjetten Volleyball
Støtt oss!

Avgifter

Medlemskontingent følger kalenderåret:

Medlemskontingenten betaler du en gang i året, vanligvis i januar/februar. Ved førstegangsinnmelding må du også betale fullt medlemsskap, og uansett når på året du melder deg inn. De som kommer til oss fra volleyballskolen og har betalt avgift der, skal ikke betale medlemskontingent på nytt.
Sats: kr 350
TK- avgift to ganger i året.
TK (trening- og konkurranse) avgift betales pr semester (vår/høst). Grupper som ikke har et konkurransetilbud kan få nedkortet sin TK- avgift. 

TK- avgift fra høsten 2018;

Barn (0-15 år): - f.2005 el. yngre kr 1300

Ungdom (16-17 år): - f.2002-2003 kr 1400

Ungdom (18-19 år): - f.2000-2001 kr 1500

Voksne (20 år ->): - f.1998 el. eldre kr 1600


Søskenmoderasjon gis ved å redusere beløpene prosentvis:

2 medl: 30% 
3 medl: 40%
4 eller flere: 50%

Aldersgrensene er som vist over. Du betaler sats i hht det året du oppfyller aktuell alder. Eks: Er du født i desember 1989 skal du betale samme TK som en som er født i januar 1989.

Spillelisenser.

Spillelisensene er personlige og betales av spillerne selv. Dette er avgifter som går direkte til volleyballforbundet og dekker forsikring på kamper og trening.

Satsene for 2018-2019 er:

Alle som skal spille 1.divisjon (født 31.12.04 og tidligere) kr 1500,-

17 år og eldre (født 31.12.01 og tidligere) (obligatorisk) 17 år og eldre kr. 1000,-

13-16 år (født 01.01.02-31.12.04) (obligatorisk) 13-16 år kr. 800,-

Under 13 år (født 01.01.06 og senere) (oblgatorisk) Under 13 år kr. 400,-

------

Lagslisens for minivolleyball, klubb med 1-5 lag kr. 1000,- pr. klubb


Lagslisens for minivolleyball, klubb med 6 lag og flere kr. 1.500,- pr. klubb

Lagslisens innbetales til NVBF konto 1503.42.41365 med angivelse av klubbens navn i meldingsfeltet.  Det genereres ikke KID til lagslisens.


Lisens Veteran - trening hele sesongen kr. 700,-

Lisens Veteran NM helga kr. 360,- 


Hentet fra Norges Volleyballforbund


Søk
select
 
Google Translate
select